Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: