Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 11η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: