Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00΄ μ.μ. για