Αναζήτηση
logo
9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

9η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23 του μηνός Μαϊουτου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: