Αναζήτηση
logo
29η Πρόσκληση ΔΣ

Πρόσκληση για την 29η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

29η Πρόσκληση Δ.Σ.