Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλμυρού, την 6η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού