Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  29η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμυρού