Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  26η Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού