Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 18ης τακτικής Συνεδρίσης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 24η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: