Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση σύνταξης στρατολογικών πινάκων αγοριών γεννηθέντων το 2001

Πρόσκληση σύνταξης στρατολογικών πινάκων αγοριών γεννηθέντων το 2001

Ολους τους αρχηγούς οικογενειών που έχουν αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2001 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και στα Μητρώα Αρρένων