Αναζήτηση
logo
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμηθειών για το Δήμο Αλμυρού

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών προμηθειών για το Δήμο Αλμυρού

Ο Αντιδήμαρχος Αλμυρού ανακοινώνει ότι ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) των παρακάτω προμηθειών –εργασιών συντήρησης