Αναζήτηση
logo
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 2μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, δέκα πέντε (15) ατόμων ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας και πέντε (5) ατόμων ΥΕ 16 Εργατών Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ