Αναζήτηση
logo
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους τμημάτων και γραφείων της Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών υπάρχουν αναλύονται στις “Υπαγόμενες Υπηρεσίες”.