Αναζήτηση
logo
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσουν προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζουν τις μετακινήσεις τους σε ένα μόνο σημείο.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ με τους κάτωθι τρόπους:

Χωρίς ραντεβού: Η είσοδος εντός των καταστημάτων ΚΕΠ πραγματοποιείται τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό και με ευθύνη του Προϊσταμένου, θα έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος καρτέλα όπου θα αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα εντός του καταστήματος

Με ραντεβού: Δίδεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προσυνεννόηση είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη (rantevou.kep.gov.gr). Οι Υπηρεσίες ραντεβού ΔΕΝ λειτουργούν τα Σάββατα.

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση ΚΕΠ

Προσωπικό Υπηρεσίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαμαρά Ιωάννα Προϊστάμενος Tμήματος 2422350120 i.samara@almiros.gr
Βουλτσίδη Μαρία Υπάλληλος 2422350116 d.almyrou@kep.gov.gr
Ιωάννου Χριστίνα Υπάλληλος 2422350117 d.almyrou@kep.gov.gr
Τσιγάνη Ευσταθία Υπάλληλος 2422350114 e.tsigani@almiros.gr
Καραζούπη Βασιλική Υπάλληλος 2422350116 d.almyrou@kep.gov.gr