Αναζήτηση
logo
ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

O Δήμος Αλμυρού έχοντας υπόψη :

τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ 40 του ν.4412/2016

Ανακοινώνει ….

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ    ΚΑΤΟΨΕΙΣ     ΟΨΕΙΣ     ΤΟΜΕΣ   ΚΑΤΑΣΚ ΛΕΠΤ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ     ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ     ΜΕΛ ΜΕΤΑΛ ΦΟΡΕΑ      ΤΥΠΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ      ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                 ΣΤΑΤ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ