Αναζήτηση
logo
Οικονομική Επιτροπή (Αντικαταστάθηκε)

*Η θητεία της οικονομικής επιτροπής ορίζεται έως 31/12/2023 και αντικαταστάθηκε απο την Δημοτική Επιτροπή.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Καρακώστας Χρήστος Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Δαλακούρας Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος
Νικοβιώτης Κων/νος Αναπληρωματικό Μέλος
Ράπου Ζωή Αναπληρωματικό Μέλος