Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την πράξη «Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμυρού».

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την πράξη «Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμυρού».

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το έργο: «Υποδομές Προώθησης της Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμυρού» και συγκεκριμένα για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου μη ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος τύπου 4Χ4

Διακήρυξη

Μελέτη