Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης για το έργο “«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Περίληψη διακήρυξης για το έργο “«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο final plan

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο AS 5

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Sections

Τεχνική Εκθεση Φυτοτεχνικά