Αναζήτηση
logo
Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών

Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών

O Δήμος Αλμυρού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) των παρακάτω προμηθειών –εργασιών

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο Προσφοράς