Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού»

Διακήρυξη για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 620.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. ΣΑΤΑ 075) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Κύριος του έργου : ΔΕΥΑ Αλμυρού

Φορέας υλοποίησης : Δήμος Αλμυρού