Αναζήτηση
logo
Ανθότοπος

Ο Ανθότοπος και η Νεράιδα είναι δύο γειτονικά χωριά που έχουν την ίδια ιστορική διαδρομή. Κατά τον 16ο – 17ο αιώνα οργανώνονται πολλές βλάχικες κοινότητες, Μέτσοβο, Καλαρρύτες, Ζαγόρι, Μοσχόπολη κοντά στη σημερινή Κορυτσά, με πληθυσμό 60.000 κατοίκους.Με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανάπτυξη των εθνικών κρατών σταματά και η ανάπτυξη των βλάχικων κέντρων.

Οι βλάχοι του Αλμυρού κατάγονται από το χωριό Φράσσιαρη (Frasari της σημερινής Ν. Αλβανίας). Γύρω στο 1700 ήταν σημαντική κωμόπολη στη περιφέρεια της Πρεμετής με 600 περίπου σπίτια. Στη συνέχεια καταστράφηκε τρεις φορές από τους Οθωμανούς και πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στην περιφέρεια της Κορυτσάς.

Από εκεί κατέβηκε η συντριπτική τους πλειοψηφία στον Αλμυρό κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Κατά τα έτη 1878-1880 εγκαθίστανται στον Αλμυρό 163 οικογένειες Βλάχων, όμως εγκατάσταση είχαμε και πριν την χρονολογία αυτή αλλά και μετά το 1881, που έχουμε την απελευθέρωση του Αλμυρού και φυσικά ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Οι Βλάχοι εκτός της πόλεως του Αλμυρού εγκαταστάθηκαν και στην γύρω περιοχή και κυρίως στα χωριά Νεράιδα και Ανθότοπος. Κατά την απογραφή του 2001 στον Ανθότοπο καταγράφηκαν 118 κάτοικοι.

Αρχείο Ζούπη Κωνσταντίνου