Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ – ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του  έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ – ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Ο Δήμος Αλμυρού διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ¨ΛΙΜΝΕΣ ΖΕΡΕΛΙΑ¨ – ΈΡΓΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»Προϋπολογισμού 2.900.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Πίνακας ΕΤΕΠ μελέτης

Μελέτη Εκθεσιακού Χώρου

Τεχνική Εκθεση

Συνολικός Προϋπολογισμός 1

Συνολικός Προϋπολογισμός 2

Τιμολόγιο Οικοδομικών

Τελική Προμέτρηση Ηλεκτρομηχανολογικών

Τελικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών

Διάγραμμα Δόμησης

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Φυτοτεχνικά

Σχέδιο Φύτευσης