Αναζήτηση
logo
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)», προϋπολογισμού 594.354,84 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                        ΤΕΥΔ                                      ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΤΕΠ                                ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ                          Η/Μ

ΣΑΥ                                 ΦΑΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ              

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ορθή επανάληψη)                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ορθή επανάληψη)

 

 

ΣΧΕΔΙΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ                          ΥΔΡΕΥΣΗ                           ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΨΕΙΣ                                      ΤΟΜΕΣ                                ΚΑΤΟΨΗ  

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ                            ΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΟΦΟΙ                ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΡΥΣΕΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ                           FANCOILS